Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Vervoer

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.800

12,0 %

Baten

€ 15.255

17,0 %