Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Beleidsdocumenten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 131.139

14,5 %

Baten

€ 89.871

9,9 %