Programmabegroting 2019

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.374

3,3 %

Baten

€ 4.374

4,9 %