Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Bestuursondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 440

1,9 %

Baten

€ 0

0,0 %