Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Bestuur

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 2.685

11,6 %

Baten

€ 0

0,0 %