Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 23.057

2,5 %

Baten

€ 7.630

0,8 %