Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Markten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 230

1,0 %

Baten

€ 321

4,2 %