Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

City marketing

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.478

6,4 %

Baten

€ 300

3,9 %