Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Burgerzaken

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 8.348

36,2 %

Baten

€ 3.837

50,3 %