Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Innovatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 320

1,4 %

Baten

€ 320

4,2 %