Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Gemeenteraad en ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 3.733

16,2 %

Baten

€ 231

3,0 %