Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Economische ontwikkeling

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 3.624

15,7 %

Baten

€ 422

5,5 %