Programmabegroting 2019

Bestuur, inwoners en economie

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 2.199

9,5 %

Baten

€ 2.199

28,8 %