Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 3.311

2,1 %

Baten

€ 3.268

2,1 %