Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Commerciële producten

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 3.723

2,4 %

Baten

€ 3.414

2,2 %