Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Handhaving bezwaar en wonen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.519

1,0 %

Baten

€ 104

0,1 %