Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Ruimtelijke ordening

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.896

3,2 %

Baten

€ 1.090

0,7 %