Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Omgevingsvergunningen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.787

4,4 %

Baten

€ 8.981

5,7 %