Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Grondexploitatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 112.688

72,8 %

Baten

€ 121.265

77,4 %