Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Ondersteuning grondbeleid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.946

1,3 %

Baten

€ 587

0,4 %