Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 154.697

17,1 %

Baten

€ 156.748

17,3 %