Programmabegroting 2019

Ruimte en wonen

Oosterwold

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 16.000

10,3 %

Baten

€ 15.750

10,0 %