Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Laaggeletterdheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.538

1,8 %

Baten

€ 1.415

4,3 %