Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijsbeleid 0-4 jaar

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.412

7,3 %

Baten

€ 3.912

11,9 %