Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 3.303

3,8 %

Baten

€ 3.303

10,1 %