Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijsbeleid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 10.350

11,8 %

Baten

€ 5.115

15,6 %