Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijshuisvesting

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 23.154

26,5 %

Baten

€ 5.722

17,4 %