Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Sportgebouwen en -velden

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 9.997

11,4 %

Baten

€ 3.749

11,4 %