Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Bibliotheekwerk

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 10.842

12,4 %

Baten

€ 3.525

10,7 %