Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Sportbeleid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 5.030

5,8 %

Baten

€ 0

0,0 %