Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Verbonden partijen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 87.359

9,6 %

Baten

€ 32.854

3,6 %