Programmabegroting 2019

Onderwijs, sport en cultuur

Kunst en Cultuur

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 16.734

19,2 %

Baten

€ 6.113

18,6 %